Bestyrelsen

Formand Ole Munck Christensen

Email ole@compurevision.dk

Tlf. 23 67 43 87

   

Næstformand John Hedegaard

Email heidegaard@mailme.dk

Tlf.  29 28 42 23

Kasserer Henrik Harbo Sørensen

Email henrikharbo@stofanet.dk

Tlf. 23 71 33 28

Bestyrelsemedlem Lars Holm Barslev

Email lars.barslev@telia.dk

Tlf. 26 10 09 99

Bestyrelsesmedlem Anders Hansson

E-mail  a.hansson72@gmail.com

Tlf. 60 51 82 17

Suppleant Jesper Wedel Jensen

E-mail  jesperwedelj@gmail.com

Tlf.  26 29 63 13