NY SPONSORAFTALE SOM ET LED I UDVIDELSEN AF DEPOTRUM

For at få plads til vores mange nye borde og bander har vi aftalt med Hørning Idrætscenter, at vi får lov til, for egen regning, at udvide vores depotrum med ca. 4-5 kvm. Dette medfører, at indgangspartiet flyttes ud så det flugter med kanten af trappen, som ligeledes blændes af.

I denne forbindelse fik sponsorkonsulent Tonny Madsen den gode idé at kontakte Michael Henriksen, som er trælastdirektør hos STARK i Skanderborg. På et møde for en uge siden blev vi således enige om en sponsor- og samarbejdsaftale for sæsonen 2021/22, som vi forventer os meget af, og som forhåbentlig kan fortsætte i mange år ud i fremtiden.

Klubbens bestyrelse håber, at I vil støtte op om vores nye sponsor ved alle fremtidige opgaver i både hus og have, både i privatlivet og i jeres eventuelle erhvervsvirksomheder.